• Wojciech Szajkowski Adwokat. Partner.

  Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego, a także prawa zobowiązań oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. W obrębie jego zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami praz prawa upadłościowego.

  Włada językiem angielskim.

 • dr Marcin Sobota Adwokat. Partner.

  Prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, jak również prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Zajmuje się również przygotowaniem i nadzorem procesów przekształceń podmiotowych spółek osobowych i kapitałowych oraz prawem własności intelektualnej.

  Włada językiem angielskim.

 • Dominik Wojciechowski Adwokat.

  Specjalizuje się w zakresie prawa karnego, prawa rodzinnego oraz cywilnego. Znaczna część jego praktyki zawodowej koncentruje się na bieżącej obsłudze przedsiębiorców (w tym spółek osobowych i kapitałowych oraz fundacji i stowarzyszeń), a także rejestracji podmiotów gospodarczych.

  Włada językiem angielskim.

 • Nina Seemann Adwokat.

  Zajmuje się przede wszystkim prawem ubezpieczeniowym, w szczególności dochodzeniem roszczeń wynikających z ubezpieczeń komunikacyjnych. W zakresie jej zainteresowań pozostaje również prawo cywilne i handlowe, a także prawo pracy i prawo karne.

  Włada językiem angielskim.

 • Ewelina Michałkiewicz Kierownik Działu Postępowań Sądowych i Egzekucyjnych.

  Sprawuje bieżący nadzór nad toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi.

  Włada językiem angielskim oraz francuskim.

 • Aleksandra Gebuza Aplikant adwokacki.

  Zajmuje się głównie prawem cywilnym, w szczególności prawem pracy, rodzinnym oraz spadkowym a także prawem karnym. W obrębie jej zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz prawa transportowego. Doktorantka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Roksana Pachulska
  Roksana Pachulska Studentka (stażystka).

  Studentka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W Kancelarii wykonuje czynności pomocnicze związane analizą dokumentów urzędowych oraz prywatnych. W zakresie obowiązków Stażysty pozostaje również przygotowanie projektów pism procesowych w sprawach cywilnych, karnych.

 • Maciej Gubański
  Maciej Gubański Student (stażysta).

  Student na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W Kancelarii wykonuje czynności pomocnicze związane analizą dokumentów, w szczególności dokumentacją znajdującą się w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz księgach wieczystych.

ul. Ofiar Oświęcimskich 17-19
50-069 Wrocław

71 342 02 53

kancelaria@ssap.pl

Poniedziałek-Piątek  9-17
Sobota-Niedziela  zamknięte