Nina SeemannAdwokat.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009 r.), jak również Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej (2012 r.). W latach 2010-2011 stypendystka Programu Erasmus na Universidad de Deusto (Bilbao, Hiszpania) oraz Programu Leonardo da Vinci w GM & Associates – Advocates, Valletta, Malta.Uczestniczka licznych stażów naukowych m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2016 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem ubezpieczeniowym, w szczególności dochodzeniem roszczeń wynikających z ubezpieczeń komunikacyjnych. W zakresie jej zainteresowań pozostaje również prawo cywilne i handlowe, a także prawo pracy i prawo karne.

Aplikant adwokacki Nina Seemann włada językiem angielskim i hiszpańskim.

Adres e-mai: nina.seemann@ssap.pl