Dominik WojciechowskiAdwokat.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 roku. Aplikację adwokacką odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu.
W zakresie prowadzonej działalności adw. Dominik Wojciechowski specjalizuje się w zakresie prawa karnego, prawa rodzinnego oraz cywilnego. Znaczna część jego praktyki zawodowej koncentruje się na bieżącej obsłudze przedsiębiorców (w tym spółek osobowych i kapitałowych oraz fundacji i stowarzyszeń), a także rejestracji podmiotów gospodarczych.

Adwokat Dominik Wojciechowski włada językiem angielskim.

Adres e-mail: dominik.wojciechowski@ssap.pl