dr Marcin SobotaAdwokat. Partner.

Marcin Sobota w okresie od 2001 do 2004 roku odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. W 2006 r. uzyskał wpis na listę adwokatów w ramach Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
W 2007 roku adwokat Marcin Sobota uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, broniąc rozprawę doktorską pt. „Prawne instrumenty wpływające na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W chwili obecnej jest pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa. W roku 2010 odbył dwumiesięczny staż naukowy w Chinach m.in. na Uniwersytecie Minzu w Pekinie, Northwest A&F w Xian oraz Uniwersytecie Hunan w Changsza, natomiast w 2011 r. w Institiut fur Wasserwirtschaft Seidelungswasserbau und Ocologie w Waimarze.
W ramach Kancelarii Adwokat Marcin Sobota prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, jak również prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Zajmuje się również przygotowaniem i nadzorem procesów przekształceń podmiotowych spółek osobowych i kapitałowych oraz prawem własności intelektualnej.

Adwokat Marcin Sobota jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska i prawnych aspektów architektury krajobrazu.

Adwokat Marcin Sobota włada językiem angielskim.

Adres e-mail: marcin.sobota@ssap.pl