Wojciech SzajkowskiAdwokat. Partner.

Wojciech Szajkowski w okresie od 2001 do 2004 roku odbył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego.
W 2005 r. uzyskał wpis na listę adwokatów w ramach Izby Adwokackiej we Wrocławiu.
Adwokat Wojciech Szajkowski specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa rodzinnego, a także prawa zobowiązań oraz ubezpieczeń komunikacyjnych. W obrębie jego zainteresowań pozostają również zagadnienia z zakresu gospodarki nieruchomościami praz prawa upadłościowego.
W ramach Kancelarii zajmuje się przede wszystkim bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych (spółek osobowych i kapitałowych, stowarzyszeń i fundacji), a także reprezentuje Klientów Kancelarii w ramach toczących się postępowań administracyjnych przed organami oraz sądami administracyjnymi.

Adwokat Wojciech Szajkowski włada językiem angielskim.

e-mail: Wojciech.szajkowski@ssap.pl