Ewelina MichałkiewiczKierownik Działu Postępowań Sądowych i Egzekucyjnych.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Była zatrudniona w Sądzie Rejonowy dal Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, gdzie była odpowiedzialna za proces przenoszenia treści księgi wieczystej prowadzonej w formie papierowej do wersji prowadzonej w formie elektronicznej.
W Kancelarii zajmuje stanowisko Kierownika Postępowań Sądowych i Administracyjnych, w ramach którego sprawuje bieżący nadzór nad toczącymi się postępowaniami sądowymi oraz postępowaniami egzekucyjnymi.

Ewelina Michałkiewicz włada językiem angielskim.